Episodi i katërt ( 4 )

Kuptueshmëria e Sunnetit

(Fikhu-Sunneh)
Hadithi i pest
ë

Larja e enës kur qeni lëpin në të

 

Nga Ebu Hurejre - Allahu qoftë i kënaqur me të – transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»-«Nëse pi qeni në enën e ndonjërit prej jush, le t’a lajë atë shtatë herë». E sipas transmetimit të Muslimit:

«أولاهن بالتراب »-«ku të parën herë me dhé» e sipas Muslimit gjithashtu në hadithin e Abdullah bin Mugfel-it transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب »-«Nëse lëpin qeni në enë, lajeni atë shtatë herë dhe të tetën fërkojeni atë me dhé» e sipas shprehjes së Muslimit:«فليريقه»«le t’a derdhë atë»e ndërsa në një transmetim të Tirmidhiut:

«أخراهن، أو أولاهن بالتراب»- «ku të fundit pas tyre, ose të parën prej tyre, me dhé».

* * *

Kyhadith madhështorpërmban në të disa çështje të rëndësishme që lidhen me pastërtinë e asaj që prek qeni, dhe lëpinnë të, të cilat do t’i paraqesim në qëndrimet e si mëposhtme:

Qëndrimi i parë: Thënia e tij: «إذا ولغ »-«idhe Uelega»-«Nëse lëpin».

Ajo që nënkuptohet me fjalën “lëpirje” është pirja me cepin e gjuhës së tij. Ndërsa disa kanë thënë: Nëse e fut gjuhën e tij në ujë, ose diçka tjetër të rrjedhshme, dhe të lëvizurit e saj, piuose nuk piu. E është thënë: Në qoftë se ajo që  është në enënuk është (lëng) i rrjedhshëm, atëherë i është thënë: “لعق -laika - han” e nëse ena është bosh i është e thënë: “لحس - lahise -shijoi”.  Dhe se gjykimi këtu i përfshinë të gjitha, sido që të jetë ena, bosh apo jo-bosh, sido që të jetë ajo që është në enë, i lëngshëm si uji apo jo i lëngshëm, siç edhe kanë thënë nga disa prej dijetarë.

Qëndrimi i dytë: Thënia e tij:«فليريقه »«feljerikahu» « le t’a derdhë atë » pra, atë që është në këtë enë.

Qëndrimi i katërt: Shumica e dijetarëve janë argumentuar me këtë hadith rreth papastërtisë së qenit, qoftë kjo papastërti e gojës së tij, qoftë e tërë pjesëve të tupit të tij, dhe kanë thënë: Sa i përket papastërtisë së gojës së tij është marrë nga urdhëri i të Dërguarit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –për larjen e enës, në të cilën ka lëpirë qeni, pasi nuk ka larjepërveçse pas ndonjë ndyrësie(jashqitje) dhe papastërtie, dhe se këtu nuk ka ndonjë ndyrësi (jashqqitje) që e tregon papastërtinë. Pastaj Pejgamberi - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar për derdhjen e ujit, dhe në derdhjen e tij ka humbje të pasurisë, e në qoftë se uji do të ishte i pastër, nuk do urhdëronte për hejdhjen e tij, gjë që tregon për ndotjen e tijtë dalë nga papastërtia e gojëssë qenit.

Ndërsa sa i përket papastërtisë së pjesëve të tjera të trupit të tij, është nxjerrë me analogji për shkak të papastërtisë së gojës së tij, pasi nëse goja konsiderohet si pjesa më e ndershme që gjendet në të, kështu që pjesa tjetër e trupit të tij është më parësor(të jetë i pisët). Po ashtu nëse specifikohet se jargët e tij janë të pista, dhe se ato janë sekrecioni i gojës së tij, atëherë edhe djersaështë një pjesë që rrjedh prej trupit, kështu që të gjitha llojet e sekrecioneve të tij janë të papastra, dhe i gjithë trupin i tij është i papastër.

Qëndrimi i pestë:A është kjo papastërti, specifikepër një qen të caktuar, apo është e përgjithshme për të gjithë qentë?! Imam Maliku- Allahu e mëshiroftë – mendon se bëhet fjalë për një qen të veçantë që është e ndaluar për t’ambajtur.Ndërsa të autorizuarinpër marrjen e tij, i cili është një qen gjuetie, apo një qen roje për mbjelljen dhe blegtorinë, këta nuk i përfshinë ky gjykim. Por e Saktaështë - dhe Allahu e di më mirë, e cilaështë pikëpamja e shumicës së dijetarëve -se ky gjykim është i përgjithshëmpër çdo qen. E sa u përket qenve të lejuar, ata janë lejuar për shkak të nevojës (e domosdoshmërisë).

Qëndrimi i gjashtë:Shumica e dijetarëve kanë nxjerrë si konkluzion prej këtij hadithi se ena në të cilën ka lëpirë qeni është bërë e papastër, e gjithashtu edhe gjithçka që është në këtë enë, qoftë ujë apo çfarëdo qoftë. Kjo pasi i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar që të lahet ena shtatë herë, dhe të tetën me dhé. Dhe se larja nuk bëhet përveçse në rast ndyrësie (jashqitjeje) apo papastërtie, siç edhe janë argumentuar me atë që transmeton Imam Muslimi merfuan (në një hadith të ngritur tek Pejgamberi s.a.u.s):« طهور إناء أحدكم»-«Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush…», dhe se pastrimi është i domosdoshëm të bëhet vetëm pas papastërtisë .

Qëndrimi i shtatë: Kanë ardhur transmetime të ndryshme në lidhje me numrin e larjeve, ku prej këtyre transmetimeve janë: «فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب »-«Le t’a lajë atë shtatë herë, ku e para e tyre të jetë me dhé» prej tyre: «فاغسلوه سبعاً وعفروه بالتراب»-«Le t’a lajë atë shtatë herë, dhe fërkojeni atë me dhé»

Nga këtu kanë dalë në konkluzion dijetarët se obligim janë shtatë larje; për shkak të saktësisë së hadithit, dhe transmetimeve të shumta, në kundërshtim me mendimin e disa dijetarëve se obligim (vaxhib) është një larjee vetme.

Qëndrimi i tetë: Shumica dijetarëve kanë arritur në konkluzion prej këtij hadithi se është obligim që të lahet ena me dhe një herë, sipas fjalës së tij- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -:

«أولاهن بالتراب »-«e para e tyre me dhé» dhe në një transmetim: «وعفروه الثامنة بالتراب»-«dhe fërkojeni atë në të tetën me dhé»dhe në një transmetim tjetër:« إحداهن بالتراب»-«ku njërën prej tyre me dhé»por si të bëhet kjo larje?! Me kuptimin që, a lahet ena me dhé në larjen e parë apo të fundit?! E sakta – e Allahu e di më mirë – është se ajo bëhet në larjen e parë, duke e larë herën e parë me dhé e pastaj duke e larë atë shtatë herë me ujë.

Qëndrimi i nëntë:A mjaftojnë pastruesit e tjerë (detergjentë) në vend të dhéut, të tilla si sapuni, eshnani (lloj bime shkretinore që përdoret për larje dhe pastrim), dhe të tjera si këto?!

Përgjigjja: E kanë përmendur dijetarët se këto nuk janë të mjaftueshme, dhe kjo për shkak të pranisë së një substance tek qeni e cila nuk mund të hiqet përveçse nëpërmjet  dhéut.  Vërtetë që Allahut i përket urtësia absolute, edhe nëse disa njerëz mendojnë se këtu nënkuptohet të shtuarit e pastërtisë, kështu që është mjaftueshme me një nga detergjentët e pastrimit, ky mendim është i gabuar, pasi me patjetër duhet të jetë me dhé, dhe nëse e shoqëron përveç kësaj edhe me detergjentë të tjerë, kjo nuk ka problem.

Qëndrimi i dhjetë:E kanë përmendur disa dijetarë, nëse qeni e fut dorën e tij apo këmbën e tij në enë, atëherë e përfshinë i njëjti gjykim, duke bërë analogji me lëpirjen, dhe bazuar në faktin se i tërë qeni është i papastër, dhe se substanca e ndodhur në jargët e tij është prezente edhe në djersët e tij të shpërndara në gjithë trupin e tij. Ndërsadisa prej tyre kanë përmendur se, gjykimi është specifik vetëm për lëpirjen. Dhe mendimi i parë është më mbrojtës - dhe Allahu e di më së miri -.

 

Qëndrimi i njëmbëdhjetë:A mund të barazohet me qenin ndonjë prej kafshëve të tjera?! E sakta është - dhe Allahu e di më së miri - se sipas asaj që kanë menduar shumica e dijetarëve, nuk mund të krahasohet me qenin asnjë krijesë tjetër, për shkak të ardhjes së tekstit për të, edhe nëqoftë se ka kafshë të tjera të pista, të tilla si derri –për shembull-, por ato nuk krahasohen me qenin në larjen e asaj që ajo lëpin.

Comments  

#616 Episodi i katërt ( 4 )Hermelinda 2 Sha'ban 1441 AH
Agreed, I have a degenerative spine from to many years jumping around with
body armor and ruck sacks and as long as I keep my form strict the deadlifts give my back the strength to ease the pain

Here is my web-site :: https://averyroed97.doodlekit.com/blog/entry/6869255/rankerx-thcsvn-thoaihoacotsong-tiengviet-065: https://averyroed97.doodlekit.com/blog/entry/6869255/rankerx-thcsvn-thoaihoacotsong-tiengviet-065
Quote
#615 Episodi i katërt ( 4 )Penney 1 Sha'ban 1441 AH
Feel free to surf to my webpage; https://intensedebate.com/people/buck97vick: https://intensedebate.com/people/buck97vick
Quote
#614 Episodi i katërt ( 4 )Markus 1 Sha'ban 1441 AH
Lumbar disk herniation occurs most commonly at L4-L5 or L5-S1.
Peak age incidence is the fourth decade of life.


Stop by my web blog: http://dieutrithoatvidiademlung.emyspot.com/: http://dieutrithoatvidiademlung.emyspot.com/blog/dien-chan-chua-dau-khop-vai.html
Quote
#613 Episodi i katërt ( 4 )Ilana 1 Sha'ban 1441 AH
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it appear a lot of it is popping
it up all over the web without mmy authorization. Do
yoou know any techniques to help reduce content frrom being stolen? I'd really appreciate it.


Feel free tto visit my blog :: Anti
Theft retail system: https://www.24-7Pressrelease.com/press-release/468945/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#612 Episodi i katërt ( 4 )Jason 25 Rexheb 1441 AH
The match commence at 2:30 pm local, 09:00 GMT.
Nz will be favourites november 23 this one. This can ideal for college students,
or anyone looking try advantage of accessible technology.


Also visit my blog ... 2227 w.
live oak drive: https://www.veropharm.ru/redirect/?url=https://scr888slot.online/index.php/other-games/live22
Quote
#611 Episodi i katërt ( 4 )Rosalinda 24 Rexheb 1441 AH
Feel free to visit my blog post: https://www.mixcloud.com/rytterbeyer9/: https://www.mixcloud.com/rytterbeyer9/
Quote
#610 Episodi i katërt ( 4 )Athena 22 Rexheb 1441 AH
Feel free to visit my web blog; https://beyerkenney3.picturepush.com/profile: https://beyerkenney3.picturepush.com/profile
Quote
#609 Episodi i katërt ( 4 )Karen 21 Rexheb 1441 AH
Feel free to visit my web site :: http://web.Jmjh.tn.edu.tw/~env/Modules/profile/userinfo.php?uid=608381: http://web.jmjh.tn.edu.tw/~env/modules/profile/userinfo.php?uid=608381
Quote
#608 Episodi i katërt ( 4 )Rodger 20 Rexheb 1441 AH
I'm not suгe why but thіs blog is loading verу slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later on annd see if the pгoblem still exists.


Have a lοok at my bloց: acϲess control software: http:///info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fsoftware.fresh222.com%2Faccess-control-software%2F%3EAccess+control+Rfid%3C%2Fa%3E
Quote
#607 Episodi i katërt ( 4 )Angeles 19 Rexheb 1441 AH
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job
and our entire community will be thankful to you.


my web site ... Adelaide: https://Dyncode.Co.za/croatia/
Quote
#606 Episodi i katërt ( 4 )Luke 19 Rexheb 1441 AH
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you
can recommend? I get so much lately it's driving me crazy
so any support is very much appreciated.

Here is my website; 우리카지노: http://geosciences.geol.u-psud.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Ftgmc1.or.kr%2Findex.php%3Fmid%3Dp306%26document_srl%3D916049&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Quote
#605 Episodi i katërt ( 4 )Bennie 19 Rexheb 1441 AH
Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your
website, howw could i subscribe for a weblog website?
Thee account helped me a acceptabe deal. I have been tiny bit acquainted oof this your broadcast provided vivid clear
concept

Here is my web-site - Ila: https://24-7Pressrelease.com/press-release/468945/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#604 Episodi i katërt ( 4 )Julissa 19 Rexheb 1441 AH
Also visit my page: periodicos.ufpel.edu.br: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio/user/viewPublicProfile/318702
Quote
#603 Episodi i katërt ( 4 )Sammy 18 Rexheb 1441 AH
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it
up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the
future. Many thanks

Also visit my page: Superior Retirement
Homes: https://npseniorliving.com/communities/twin-ports/
Quote
#602 Episodi i katërt ( 4 )Tricia 18 Rexheb 1441 AH
There's definately a lot to find out about this issue.
I like all the points you have made.

Feel free to visit my homepage - Fabric Spray paint: http://Top50.onrpg.com/index.php?a=stats&u=milangottshall
Quote
#601 Episodi i katërt ( 4 )Alissa 18 Rexheb 1441 AH
I need to to thank you for this fantastic read!!
I certainly enjoyed every little bit of it.

I have got you book-marked to check out new things you post…

Also visit my web page ... BMW For Sale in Egypt: http://Jardininfantilmontessoriplanet.com/pataletas-y-berrinches/
Quote
#600 Episodi i katërt ( 4 )Santo 14 Rexheb 1441 AH
Yeah bookmaking this wasn't a speculative conclusion great post!


Here is my web blog :: online dictionary: http://houke88.com/space-uid-75642.html
Quote
#599 Episodi i katërt ( 4 )Ernestina 14 Rexheb 1441 AH
Aw, this was an exceptionally good post. Spending some
time aand actual effort to generate a great article… bbut what
can I say… I procrastnate a lot andd don't seem to get
nearly anytjing done.

My blog post :: bitcoin loophole: http://bitcoinevolution.site/
Quote
#598 Episodi i katërt ( 4 )Karen 13 Rexheb 1441 AH
Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%.
Regards

Here is my web site; judi poker online: https://www.instructables.com/member/santikasusi86/?cb=1568829193
Quote
#597 Episodi i katërt ( 4 )Juan 12 Rexheb 1441 AH
Magnificent beast ! I wiish to apprentice while you amend
your web site, how could i subscribe for a blog site?
Thee account aided me a acceptable deal. I had been tiuny
bit acquainted of thyis youir broadcast provided bright clear concept

my blog - Website Profits Pro: http://websiteprofitpro.org/
Quote
#596 Episodi i katërt ( 4 )Rosaline 12 Rexheb 1441 AH
Hello, i believe that i noticed you visited my weblog thus i got here to return the desire?.I am attempting tto to find things tto
enhance my web site!I assume its ok to use some of your ideas!!


Have a look at myy blog powt :: situs poker online: https://Www.dimensidomino.com/
Quote
#595 Episodi i katërt ( 4 )Dewitt 11 Rexheb 1441 AH
It's an remarkable post designed for all the online visitors; they
will obtain advantage from it I amm sure.


my website; Gail: https://twitter.com/bahislokal
Quote
#594 Episodi i katërt ( 4 )Rosalyn 11 Rexheb 1441 AH
I have read a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking for
revisiting. I wonder how so much effort you set to create the sort
of wonderful informative website.

Here is my blog post :: House paint: https://Rccgcounsel.org/index.php?topic=136093.0
Quote
#593 Episodi i katërt ( 4 )Joie 9 Rexheb 1441 AH
I?m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that?s
both equyally educative and interesting, and let mee tell you,
you've hit the nail on the head. The issue iss something not enough people are speaking intelligently about.
I'm very happy that I found tuis in my hunt foor something concerning this.Feel free to visit my website http://leasingfinance.tj/user/Aleisha0085/: http://leasingfinance.tj/user/Aleisha0085/
Quote
#592 Episodi i katërt ( 4 )Lillian 7 Rexheb 1441 AH
I likje this weblog very much so much superb information.

Feeel free to surf to my webpage ... estate investment: http://Nekocha.S57.Xrea.com/virtual/nekocha/aska/aska.cgi
Quote
#591 Episodi i katërt ( 4 )Mariel 7 Rexheb 1441 AH
Whhen someone writes an piece of writing he/she keeps the
thought oof a user in his/her mind that how a user can be
aware of it. Thus that's whyy this article is amazing.
Thanks!

Vsit my web blog: Agen Poker
online: https://Www.Dimensidomino.com/
Quote
#590 Episodi i katërt ( 4 )Todd 6 Rexheb 1441 AH
helⅼo!,I like your writing very so much! ⲣеrcentаge wе keep inn touch more approximаtely your post
on AOL? I require a speciɑlist in this area to unravel my pгoblem.

May bee that is you! Having a look ahead to look you.


Take a look at my pɑge :: acceѕs control sоftware: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fsoftware.fresh222.com%2Faccess-control-software%2F%3EAccess+control+software%3C%2Fa%3E
Quote
#589 Episodi i katërt ( 4 )Amelie 6 Rexheb 1441 AH
It's genuinely very difficult in this budy life to listen news on TV, thus I
just uuse world wide web for that purpose, and get the
newest news.

Also visit my web blog: anti theft retail security system: https://Classifieds.Usatoday.com/press/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#588 Episodi i katërt ( 4 )Lillian 3 Rexheb 1441 AH
I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself?
Please reply back as I'm looking to create my own personal website and want to learn where you got this
from or what the theme is called. Appreciate it!

Feel free to visit my site ... music Keyboard app Store: http://Findinmarket.com/user/profile/902081
Quote
#587 Episodi i katërt ( 4 )Bailey 2 Rexheb 1441 AH
Today, I went to the beach with my children. I found a seaa
shell and gave it too my 4 year old daughter and sai "You can hear the ocean if you put this to your ear." She
placed the shell to hher eaar and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wasnts too go back! LoL I know this is
totally ooff topic but I haad to tell someone!

My web blog ... Puppy Training Near Me: https://Www.Youtube.com/watch?v=MNk_ixmnlo4
Quote
#586 Episodi i katërt ( 4 )Wendy 2 Rexheb 1441 AH
My page; http://www.plerb.com/ortizcooke1: http://www.plerb.com/ortizcooke1
Quote
#585 Episodi i katërt ( 4 )Ilse 1 Rexheb 1441 AH
Look into my blog https://www.liveinternet.ru/users/johannessen_kearns/post466347641: https://www.liveinternet.ru/users/johannessen_kearns/post466347641
Quote
#584 Episodi i katërt ( 4 )Leslie 1 Rexheb 1441 AH
My web blog - http://www.visevi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1682397: http://www.visevi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1682397
Quote
#583 Episodi i katërt ( 4 )Marsha 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Have a look at my blog post :: http://adfoc.us/x73569187: http://adfoc.us/x73569187
Quote
#582 Episodi i katërt ( 4 )Susanne 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to
see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a
youtube sensation.My apple ipd is now broken and she has
83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!


Feel free to visit my blog refurbished Laptop and desktop: https://www.cardscollectiblesandgadgets.com/
Quote
#581 Episodi i katërt ( 4 )Shasta 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Does your blog have a contact page? I'm haaving trouble locating it but, I'd like to send
you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seesing it develop over time.


Here is my site - Garry: https://tuckerqvjd.wordpress.com/2020/02/18/nine-explanations-to-like-the-brand-new-leptitox/
Quote
#580 Episodi i katërt ( 4 )Renee 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
My webpage: https://www.storeboard.com/blogs/freelance/rankerx-iwthnvn-noimeday--tiengviet-093/1839979: https://www.storeboard.com/blogs/freelance/rankerx-iwthnvn-noimeday--tiengviet-093/1839979
Quote
#579 Episodi i katërt ( 4 )Tera 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing months of hard work due to no backup. Do yoou have any
solutions to stop hackers?

My web site; Launa: https://www.Dimensidomino.com/
Quote
#578 Episodi i katërt ( 4 )Harris 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Wow, amazing blog layout! How long hae you besen blogging
for? you make blokgging look easy. The overall look of your
website iis excellent, as well as tthe content!my webb site: สล็อตออนไลน์: http://youlike222.com/
Quote
#577 Episodi i katërt ( 4 )Connie 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Youu are so interesting! I don't suppose I have readd a single thiing
like that before. So great to discover another person with some genhine thoughts on this subject matter.

Seriously.. thanks for starting this up. This
site iss something that is required on the internet, someone with a little originality!


My homepage :: agen poker: https://www.imcpoker.loan/
Quote
#576 Episodi i katërt ( 4 )Milla 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Simplemente debo decirle que ha escrito un articulo genial
y que verdaderamente disfrute leyendo. Estoy maravillado por lo bien que expuso su material y presento sus puntos de vista.
Gracias.

Have a look at my blog post :: https://servtec.es/ansonic: http://www.99club.com.tw/home.php?mod=space&uid=44246&do=profile
Quote
#575 Episodi i katërt ( 4 )Leatha 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Heey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to red more of your useful information. Thanks for the
post. I will definitely comeback.

Alsoo visit my web page; https://Www.Algadgets.com/: https://Www.Algadgets.com/
Quote

Add comment

Security code
Refresh