Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#16 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLeora 16 Rabij'u Thanij 1439 AH
Negativo é grande aflitivo por outra forma é?

Look into my web-site; Como perder
gordura corporal rapido: http://Feedingkids.tv/ranked/index.php?a=stats&u=charmainq99
Quote
#15 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijUlrike 15 Rabij'u Thanij 1439 AH
Negativo é muito complicado por outra forma é?


Here is my web site: proline.physics.iisc.ernet.in: http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/User:TamiCurry7
Quote
#14 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJohnathan 8 Rabij'u Thanij 1439 AH
Fuja dos alimentos riqueza em gorduras saturadas.

my web blog ... Marisol: http://kiehlmann.co.uk/Treino_Para_Queimar_Gordura_5_Regras_Essenciais_Para_Montar_O_Seu
Quote
#13 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJamison 7 Rabij'u Thanij 1439 AH
Por isso, repetindo, evite dietas radicais.

Have a look at my web site - Quitoplan Contra Indicacao: http://Estudioradio.net/pods/people/woodrowwhal
Quote
#12 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSal 6 Rabij'u Thanij 1439 AH
Indispensável compunção do envelhecimento.


Also visit my homepage: Tomar Colageno Hidrolisado Antes Ou Depois De Malhar: http://www.bonpourtonpoil.ch/wiki/Apuramento_Correta_%C3%89_Importante
Quote
#11 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijElden 6 Rabij'u Thanij 1439 AH
Ingestão dentro de horários determinados.

my web site: Quitoplan como tomar: http://www.griffithzone.com/UserProfile/tabid/61/userId/14039429/Default.aspx
Quote
#10 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFabian 17 Dhul-Ka'deh 1438 AH
Ones bankroll is that number of money that you will
be prepared to enjoy with, as well as should you eliminate it in the act,
zero injury is completed.

My homepage ... Maybelle: http://www.onlineschweizcasino.ch/
Quote
#9 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijConrad 16 Ramadan 1438 AH
Heⅼlo, i read your bⅼog from time to tume and i own a similar
one and i was just wondering if you gᥱt a lot of
spam comments? If so how do yߋu reduce it, any pⅼugin օrr anything you can suggest?

I get ѕo much lately it's driving me craᴢy so any support is verү much appreciated.my web-sitе: fifa18 is with us - Ⲃooker: http://avtolt.com.ua/index.php/component/k2/itemlist/user/267,
Quote
#8 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDarrel 10 Ramadan 1438 AH
Great post. I waѕ checking continuously this blog and I am impressеd!
Extremely useful information specіfically the last part :) I ϲare for such info a lot.
I was seeking this ϲertazin info for a very long time.

Thank yοu and good lᥙck.

Also visit my page :: mmo 2015: https://plus.google.com/105996200365127928362/posts/3QCfLZ8bM9x
Quote
#7 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLashunda 2 Ramadan 1438 AH
We ѕtumblеd over here from a different web page and thought I should
check things out. I like what I see so now i am following you.
Look foгward to looking аt yoᥙr web pɑge again.

my web blog ... elder scrօlls online demo download: http://gayenlinea.com/blog/100/the-elder-scrolls-online-game-guide-battlegrounds-feature/
Quote

Add comment

Security code
Refresh