Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#1190 cialis cheap online pharmacyemombonia 4 Sha'ban 1441 AH
how to buy cialis over the counter http://aralenph.com - buy chloroquine online cheap cialis once day
buy levitra discount http://tadal24ph.com - cialis cost cialis for sale in canada
cialis pills from canada http://kaletra24.com - kaletra price cialis from india
Quote
#1189 buy real cialis onlinebeiquenus 4 Sha'ban 1441 AH
viagra sale england http://alexa24ph.com - generic viagra purchase discount cialis online
order levitra now http://zithazi.com - cheap zithromax buy generic cialis in usa
cialis sales history http://kaletra24.com - Ritonavir cialis online cheap
Quote
#1188 viagra buy cvsJeremycup 4 Sha'ban 1441 AH
cheapest source cialis http://hydroxychloroquine24.com - buy hydroxychloroquine online buy cialis 5mg
where to buy viagra in vancouver http://aralenph.com - buy alaren generic cialis india
buy cialis online from canada http://zithazi.com - buy zithromax how to order viagra from mexico
Quote
#1187 best place to buy cialisemombonia 4 Sha'ban 1441 AH
buy cialis black online http://aralenph.com - buy alaren cheap viagra sydney
how to order viagra in australia http://hydroxychloroquine24.com - buy hydroxychloroquine online cheap viagra fast delivery
mail order viagra canada http://alexa24ph.com - buy sildenafil best place to buy generic viagra online
Quote
#1186 discount cialis in canadadeporiper 4 Sha'ban 1441 AH
buy viagra france http://alexa24ph.com - sildenafil cialis buy now
Quote
#1185 cialis pills cut halfbeiquenus 4 Sha'ban 1441 AH
how to buy cialis with a prescription http://aralenph.com - buy alaren cheap generic cialis canada
order generic cialis online http://kaletra24.com - Lopinavir cheap cialis viagra online
buy levitra from u.s. pharmacy http://tadal24ph.com - cialis cost cialis sale us
Quote
#1184 buy cialis eli lillyGeorgemeX 4 Sha'ban 1441 AH
cheap quality viagra http://tadal24ph.com - cialis coupon cialis soft tabs cheap
Quote
#1183 roman viagraJeremycup 4 Sha'ban 1441 AH
cuanto sale el viagra en farmacias http://kaletra24.com - Ritonavir levitra buy germany
how cheap is viagra http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil generic cheapest pharmacy for cialis
buy generic levitra online http://zithazi.com - buy zithromax buy viagra canada no prescription
Quote
#1182 cheapest cialis canada .comGeorgemeX 4 Sha'ban 1441 AH
cheapest cialis and viagra http://zithazi.com - Azithromycin cheapest cialis pharmacy comparison
Quote
#1181 generic cialis canadadeporiper 4 Sha'ban 1441 AH
buy viagra generic http://zithazi.com - zithromax cuanto sale pastilla cialis
Quote
#1180 levitra buy online ukJeremycup 4 Sha'ban 1441 AH
п»їwhere to buy viagra over the counter http://alexa24ph.com - viagra without doctor prescription order a viagra online
buy bayer levitra http://tadal24ph.com - viagra vs cialis vs levitra order brand name viagra online
order viagra overnight delivery http://zithazi.com - Azithromycin phone number to order cialis
Quote
#1179 buy cialis genericbeiquenus 4 Sha'ban 1441 AH
viagra sale sa http://alexa24ph.com - generic viagra 100mg buy viagra bangkok
do i need a prescription to order viagra online http://zithazi.com - zithromax Azithromycin cheapest way to get cialis
cheap cialis fast shipping http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil online viagra or cialis for sale
Quote
#1178 viagra buy online canadaWalterknind 3 Sha'ban 1441 AH
discount coupons for levitra http://alexa24ph.com - viagra without doctor prescription cheap viagra from uk
buy generic cialis uk http://aralenph.com - aralen buy viagra bangalore
cialis online buy http://kaletra24.com - cheap kaletra buy viagra ou cialis
Quote
#1177 cheap viagra adelaideWalterknind 3 Sha'ban 1441 AH
buy generic viagra from india http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil for sale where to order levitra online
cheapest cialis in uk http://zithazi.com - cheap zithromax cialis pills toronto
buy viagra safe online http://kaletra24.com - cheap kaletra generic cialis for sale in the u.k
Quote
#1176 order cialis usaemombonia 3 Sha'ban 1441 AH
cheap viagra mastercard http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil online buy cialis beijing
how to buy a viagra http://aralenph.com - buy alaren generic is mail order viagra legal
cialis to buy us http://alexa24ph.com - viagra without doctor prescription buy viagra canada online
Quote
#1175 do you need a prescription to buy levitraJeremycup 3 Sha'ban 1441 AH
п»їcan you buy levitra over the counter http://alexa24ph.com - viagra buy viagra online canada no prescription
viagra pills http://zithazi.com - buy zithromax cialis sale online australia
discount viagra for sale http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil generic buy cialis mumbai
Quote
#1174 buy cialis levitra and viagraGeorgemeX 3 Sha'ban 1441 AH
viagra cheap from canada http://alexa24ph.com - over the counter viagra viagra cheap discount
Quote
#1173 buy viagra cialis ukbeiquenus 3 Sha'ban 1441 AH
can you buy viagra online legally http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil generic buy a viagra online
generic cialis for sale in the u.k http://aralenph.com - buy alaren buy cialis in canada
buy cialis ebay http://alexa24ph.com - viagra pills herb viagra sale
Quote
#1172 generic for cialisdeporiper 3 Sha'ban 1441 AH
buy cialis 5 mg canada http://hydroxychloroquine24.com - buy hydroxychloroquine online buy viagra mastercard
Quote
#1171 viagra buy in canadaGeorgemeX 3 Sha'ban 1441 AH
viagra cheap discount http://zithazi.com - buy zithromax how to split cialis pills
Quote
#1170 is there a generic cialis available?Jeremycup 3 Sha'ban 1441 AH
cheap levitra canadian pharmacy http://aralenph.com - alaren price viagra sale los angeles
cheap alternative to viagra http://hydroxychloroquine24.com - buy hydroxychloroquine online cialis cheap online pharmacy
buy viagra legally online http://kaletra24.com - cheap kaletra cialis at discount price
Quote
#1169 where to buy generic viagra onlineemombonia 3 Sha'ban 1441 AH
buy generic cialis online in usa http://zithazi.com - cheap zithromax buy cialis brand online
where can i buy a viagra http://alexa24ph.com - sildenafil safe to order viagra online
order cialis canada http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil generic buy cialis soft cheap
Quote
#1168 can you buy viagra vietnambeiquenus 3 Sha'ban 1441 AH
order generic cialis online http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine viagra for sale uk
where to buy viagra in vancouver http://alexa24ph.com - viagra cost per pill levitra buy australia
hard sale evolution viagra salesman http://zithazi.com - buy Azithromycin buy viagra los angeles
Quote
#1167 order viagradeporiper 3 Sha'ban 1441 AH
cheap viagra to canada http://zithazi.com - generic zithromax is cheap cialis safe
Quote
#1166 buy viagra jelliesSwohevE 3 Sha'ban 1441 AH
buy cialis online with prescription http://tadal24ph.com - cialis generic viagra buy philippines
buy levitra in india http://zithazi.com - Azithromycin online generic cialis canada
п»їcialis buy canada http://alexa24ph.com - viagra cheap viagra paypal payment
Quote
#1165 buy cheapest cialisJeremycup 3 Sha'ban 1441 AH
buy viagra professional online http://tadal24ph.com - generic tadalafil buy cheap viagra mastercard
order levitra professional oo http://kaletra24.com - cheap kaletra buy viagra from pfizer
buy viagra generic http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine 200 mg price in india viagra cheap buy
Quote
#1164 cialis cheap indiaGeorgemeX 3 Sha'ban 1441 AH
viagra buy cheap http://aralenph.com - alaren online wholesale cialis
Quote
#1163 where can i buy viagra online yahoo answersbeiquenus 3 Sha'ban 1441 AH
legal order viagra online canada http://zithazi.com - zithromax Azithromycin price of cialis
cialis discount online http://kaletra24.com - buy generic kaletra buy viagra birmingham
levitra buy australia http://tadal24ph.com - cialis over the counter viagra
Quote
#1162 order cialis mexicoJeremycup 3 Sha'ban 1441 AH
order levitra now http://zithazi.com - zithromax online homepage
cheap viagra oral jelly pp http://kaletra24.com - kaletra where to buy cialis online in canada
buy viagra cialis line http://aralenph.com - generic alaren how much viagra should i take the first time?
Quote
#1161 cialis pills picturesGeorgemeX 3 Sha'ban 1441 AH
buy viagra cheap online uk http://zithazi.com - generic zithromax buying cialis online from canada
Quote
#1160 generic levitra cheapest pricesWalterknind 3 Sha'ban 1441 AH
buy viagra without prescriptions http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine 200 mg price in india cheap generic viagra on line
cheap viagra online india http://zithazi.com - Azithromycin online where can i buy viagra in las vegas
is viagra over the counter http://kaletra24.com - kaletra can you buy viagra qatar
Quote
#1159 cheapest viagra buy cheap viagraSwohevE 3 Sha'ban 1441 AH
viagra sale boots chemist http://zithazi.com - zithromax cheap cialis overnight
viagra cheap usa http://tadal24ph.com - cialis online how to buy cialis with a prescription
cheapest place to get cialis http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine 200 mg price in india buy cheap cialis today
Quote
#1158 order cheap online levitraWalterknind 3 Sha'ban 1441 AH
buy levitra pattaya http://aralenph.com - chloroquine cheapest viagra super active
cheap cialis australia http://tadal24ph.com - cialis coupon viagra buy melbourne
viagra buy south africa http://alexa24ph.com - viagra prices of cialis
Quote
#1157 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijGail 3 Sha'ban 1441 AH
I constantly spent my half an hour to read this web site's posts all the time along with a cup of coffee.


My web-site; benjamin franklin fun facts: https://squareblogs.net/josephsen25lundgaard/becoming-pregnant-what-you-must-know
Quote
#1156 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBarb 3 Sha'ban 1441 AH
You can definitely see your skills within the article
you write. The world hopes for more passionate
writers such as you who aren't afraid to say how they believe.
At all times follow your heart.

my web blog :: fun with grammar: http://courses.cs.tau.ac.il/0368-3458/forum/index.php?qa=user&qa_1=lysgaard61holm
Quote
#1155 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijWendell 3 Sha'ban 1441 AH
Hi there everyone, it's my first visit at this site, and post is genuinely fruitful in support
of me, keep up posting such articles.

my site; fun upgrade games: http://www.feedbooks.com/user/5962105/profile
Quote
#1154 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFannie 3 Sha'ban 1441 AH
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and
entertaining, and let me tell you, you've hit the
nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about.

I'm very happy I found this during my hunt coupons for
worlds of fun: https://penzu.com/p/5ce0c30f something regarding this.
Quote
#1153 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLakesha 3 Sha'ban 1441 AH
Hey There. I found your blog using msn. This is
a very well written article. I'll be sure to bookmark
it and return fun things
to do in denver tonight: https://www.spreaker.com/user/12191395 read more of your useful info.

Thanks for the post. I will certainly return.
Quote
#1152 buy viagra vancouverbeiquenus 2 Sha'ban 1441 AH
buy cialis generic canada http://tadal24ph.com - generic cialis viagra buy new zealand
levitra buy uk http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil for sale where to buy cialis online no prescription
otc cialis http://kaletra24.com - buy kaletra online viagra sale ottawa
Quote
#1151 how to buy cialis online safelydeporiper 2 Sha'ban 1441 AH
buy cialis legally http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil online viagra buy india
Quote
#1150 generic viagra pillsemombonia 2 Sha'ban 1441 AH
order viagra with no prescription online http://aralenph.com - chloroquine buy viagra wholesale
cialis canada order http://zithazi.com - zithromax online cheap cialis super active
cialis professional buy http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil online buy viagra online canada no prescription
Quote
#1149 buy cialis in the ukJeremycup 2 Sha'ban 1441 AH
real cialis for sale http://aralenph.com - alaren price viagra buy philippines
buy viagra capsules http://zithazi.com - buy zithromax how to order viagra online safely
п»їlevitra buy generic http://alexa24ph.com - generic viagra buy cialis without prescriptions
Quote
#1148 cheap cialis melbourneGeorgemeX 2 Sha'ban 1441 AH
where to order levitra online http://zithazi.com - generic zithromax viagra sale australia
Quote
#1147 cheap viagra to buy onlineSwohevE 2 Sha'ban 1441 AH
buy generic viagra cheap http://zithazi.com - buy Azithromycin can buy viagra las vegas
buy viagra priligy http://aralenph.com - buy alaren levitra buy philippines
п»їbuy cialis malaysia http://alexa24ph.com - viagra without a doctor prescription cheap-generic-viagra.com
Quote
#1146 where can i buy viagra online yahoodeporiper 2 Sha'ban 1441 AH
buy cheap cialis no prescription http://alexa24ph.com - generic viagra cialis cheap canada
Quote
#1145 generic cialis pills e20emombonia 2 Sha'ban 1441 AH
levitra by mail order http://tadal24ph.com - cialis online cheap cialis uk online
buy viagra express delivery http://zithazi.com - buy zithromax viagra buy pakistan
buy cheap viagra blog http://alexa24ph.com - sildenafil mail order cialis from canada
Quote
#1144 viagra sale lloyds pharmacyJeremycup 2 Sha'ban 1441 AH
is mail order viagra legal http://tadal24ph.com - generic cialis buy viagra and cialis online
hard sale evolution viagra salesman http://aralenph.com - alaren price cialis pills from india
safest place to buy cialis online http://zithazi.com - generic zithromax buy cialis uk next day delivery
Quote
#1143 how to buy cialis online in australiaGeorgemeX 2 Sha'ban 1441 AH
cheap levitra on-line http://kaletra24.com - Ritonavir 50 mg and Lopinavir 200 mg herbal viagra sale ireland
Quote
#1142 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFinlay 2 Sha'ban 1441 AH
Hi there to every body, it's my first go to see of
this blog; this webpage consists of amazing and actually fine data designed for visitors.


my homepage: northern air family fun center - http://benttreecounseling.org: http://benttreecounseling.org,
Quote
#1141 generic viagra cheap ukSwohevE 2 Sha'ban 1441 AH
order cialis online prescription http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine 200 mg price in india cheap viagra birmingham
п»їcialis sale online canada http://alexa24ph.com - viagra without a doctor prescription cheap cialis prices canada
cheapest cialis 10mg http://kaletra24.com - cheap kaletra when will cialis be generic
Quote
#1140 viagra buy calgarybeiquenus 2 Sha'ban 1441 AH
buy generic levitra australia http://tadal24ph.com - cialis 20mg cialis sale cheap
cheapest canadian pharmacy for cialis http://aralenph.com - chloroquine cheap 2.5 mg cialis
viagra sale america http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil online cialis china cheap
Quote
#1139 where to buy levitra onlineWalterknind 2 Sha'ban 1441 AH
cialis online pharmacy http://aralenph.com - cheap chloroquine cheapest viagra
order cialis online safe http://tadal24ph.com - generic tadalafil viagra sale malaysia
buy cialis malaysia http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil generic buy eli lilly cialis
Quote
#1138 female cialis pillsJeremycup 2 Sha'ban 1441 AH
how to order viagra online safely http://tadal24ph.com - cialis generic buy viagra johor
how much does viagra cost http://aralenph.com - generic alaren do you need a prescription to buy cialis
viagra professional sale http://kaletra24.com - buy generic kaletra how to buy a viagra
Quote
#1137 cheapest generic viagra and cialisWalterknind 2 Sha'ban 1441 AH
safe buy viagra online http://alexa24ph.com - viagra pills buy viagra dapoxetine
order viagra overnight delivery http://aralenph.com - cheap chloroquine canadian cialis sale
cheap viagra for sale uk http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine buy excel herbal viagra
Quote
#1136 where to buy viagra fromGeorgemeX 2 Sha'ban 1441 AH
how much does cialis cost http://zithazi.com - zithromax Azithromycin cialis buy online canada
Quote
#1135 splitting cialis pillsdeporiper 2 Sha'ban 1441 AH
buy cialis discount online http://alexa24ph.com - viagra viagra cialis levitra buy online
Quote
#1134 viagra without a prescriptionbeiquenus 2 Sha'ban 1441 AH
order viagra cialis http://kaletra24.com - Ritonavir buying cialis online in canada
discount viagra for sale http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine 200 mg price in india buy viagra without prescriptions uk
buying cialis online from canada http://alexa24ph.com - viagra cialis buy online cheap
Quote
#1133 cialis generic nameGeorgemeX 2 Sha'ban 1441 AH
buy cialis fda http://kaletra24.com - buy generic kaletra buy cialis generic canada
Quote
#1132 cheap cialis online canadian pharmacyJeremycup 2 Sha'ban 1441 AH
generic cialis wholesale http://tadal24ph.com - generic cialis viagra without prescription
viagra sale cheap http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine viagra sale south africa
viagra cialis cheap online http://aralenph.com - aralen cheap viagra pills sale
Quote
#1131 buy viagra canada onlineSwohevE 2 Sha'ban 1441 AH
viagra sale uk online http://zithazi.com - Azithromycin online cheap levitra india
buy cialis online with mastercard http://aralenph.com - buy alaren generic cheap cialis and levitra
order cialis and viagra http://tadal24ph.com - cheap cialis online viagra
Quote
#1130 order cialis no prescription onlineemombonia 1 Sha'ban 1441 AH
cialis sale antidoping http://aralenph.com - aralen cheap viagra for women
viagra without a doctor prescription usa http://hydroxychloroquine24.com - buy hydroxychloroquine online safe buy generic viagra online
viagra sale online canada http://kaletra24.com - Ritonavir viagra cialis buy online
Quote
#1129 buy cheap viagra blogdeporiper 1 Sha'ban 1441 AH
buy cheap cialis online uk http://zithazi.com - zithromax Azithromycin generic cialis mail order
Quote
#1128 cheap soft cialisbeiquenus 1 Sha'ban 1441 AH
viagra sale northern ireland http://zithazi.com - buy Azithromycin viagra cheap fast delivery
cheap viagra uk next day delivery http://kaletra24.com - Lopinavir viagra cheap next day delivery
viagra for sale uk http://tadal24ph.com - cialis online cialis sale south africa
Quote
#1127 himalayan viagra saleSwohevE 1 Sha'ban 1441 AH
buy cheap cialis in australia http://aralenph.com - alaren price cialis tablets for sale australia
what do cialis pills do http://tadal24ph.com - generic cialis cialis over the counter
cialis pills in canada http://zithazi.com - cheap zithromax where to buy generic levitra
Quote
#1126 buy levitra londonGeorgemeX 1 Sha'ban 1441 AH
buy levitra from germany http://aralenph.com - cheap chloroquine can buy viagra las vegas
Quote
#1125 cialis price walmartJeremycup 1 Sha'ban 1441 AH
п»їbuy viagra durban http://alexa24ph.com - viagra without doctor prescription where can you buy cheap viagra
amazon viagra http://kaletra24.com - Ritonavir buy levitra uk
ac uk buy cialis http://aralenph.com - cheap chloroquine viagra buy with paypal
Quote
#1124 buy levitra with prescriptionemombonia 1 Sha'ban 1441 AH
what are cialis pills http://kaletra24.com - Ritonavir cialis sale philippines
buy viagra online from canada http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil for sale very cheap generic viagra
buy viagra at cvs http://alexa24ph.com - cheap viagra cheap viagra to buy
Quote
#1123 cialis super activeGeorgemeX 1 Sha'ban 1441 AH
discount brand cialis http://zithazi.com - cheap zithromax best place buy levitra online
Quote
#1122 cialis super active+ 20mg pillsbeiquenus 1 Sha'ban 1441 AH
buy online prescription viagra without http://alexa24ph.com - viagra without a doctor prescription buy viagra cialis line
order viagra no prescription http://hydroxychloroquine24.com - plaquenil how to buy viagra canada
can you really buy viagra online http://kaletra24.com - kaletra price buy levitra online no prescription
Quote
#1121 sales@cheap-generic-viagraWalterknind 1 Sha'ban 1441 AH
cheapest brand cialis http://hydroxychloroquine24.com - hydroxychloroquine buy cialis online uk no prescription
safe place buy cialis online http://aralenph.com - buy alaren viagra cheap online uk
online doctor prescription for viagra http://kaletra24.com - Ritonavir 50 mg and Lopinavir 200 mg order cialis mail
Quote
#1120 cialis buy nowJeremycup 1 Sha'ban 1441 AH
when will viagra be generic http://zithazi.com - Azithromycin order cialis in canada
levitra a prix discount http://kaletra24.com - buy kaletra buy viagra yahoo
cheap viagra bulk http://aralenph.com - buy chloroquine online can you buy cialis in dubai
Quote
#1119 viagra sale europedeporiper 1 Sha'ban 1441 AH
buy viagra gold online http://tadal24ph.com - cialis 20 mg best price discount viagra sale
Quote
#1118 best place to buy cialis onlineNepaboff 1 Sha'ban 1441 AH
discount genuine cialis http://ciaph24.com - cialis online cialis soft tablets
Quote
#1117 cheap levitra 40 mgRobertRap 1 Sha'ban 1441 AH
buy viagra dhaka http://levph24.com - buy levitra online cheap viagra with mastercard
Quote
#1116 viagra buy in canadaRobertRap 1 Sha'ban 1441 AH
buy cialis no prescription overnight http://viaph24.com - generic viagra buy viagra uk forum
Quote
#1115 viagra for sale winnipegHarryHog 1 Sha'ban 1441 AH
where to buy viagra uk http://viaph24.com - cheap viagra how to order generic viagra
Quote
#1114 buy viagra from canadaSwohevE 1 Sha'ban 1441 AH
can you really order viagra online http://ciaph24.com - cialis cost cialis buy from india
Quote
#1113 cheap viagra austNepaboff 1 Sha'ban 1441 AH
viagra prices http://levph24.com - levitra online viagra online uk cheap
Quote
#1112 can you split cialis pillsbeiquenus 1 Sha'ban 1441 AH
hard sale evolution viagra salesman http://viaph24.com - viagra samples cheap cialis in the usa
Quote
#1111 genuine viagra for saledeporiper 1 Sha'ban 1441 AH
buy cialis in europe http://ciaph24.com - cialis online cialis for sale
Quote

Add comment

Security code
Refresh