Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#9 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijConrad 16 Ramadan 1438 AH
Heⅼlo, i read your bⅼog from time to tume and i own a similar
one and i was just wondering if you gᥱt a lot of
spam comments? If so how do yߋu reduce it, any pⅼugin օrr anything you can suggest?

I get ѕo much lately it's driving me craᴢy so any support is verү much appreciated.my web-sitе: fifa18 is with us - Ⲃooker: http://avtolt.com.ua/index.php/component/k2/itemlist/user/267,
Quote
#8 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDarrel 10 Ramadan 1438 AH
Great post. I waѕ checking continuously this blog and I am impressеd!
Extremely useful information specіfically the last part :) I ϲare for such info a lot.
I was seeking this ϲertazin info for a very long time.

Thank yοu and good lᥙck.

Also visit my page :: mmo 2015: https://plus.google.com/105996200365127928362/posts/3QCfLZ8bM9x
Quote
#7 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLashunda 2 Ramadan 1438 AH
We ѕtumblеd over here from a different web page and thought I should
check things out. I like what I see so now i am following you.
Look foгward to looking аt yoᥙr web pɑge again.

my web blog ... elder scrօlls online demo download: http://gayenlinea.com/blog/100/the-elder-scrolls-online-game-guide-battlegrounds-feature/
Quote
#6 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRick 22 Sha'ban 1438 AH
Hi there friеnds, its impressіve article ϲoncerning educationand fulⅼy defined,
keep it up all the time.

Feel free to surf to my webb blоg; Osrs
Rs Gold: http://virsalegold.blogcu.com/jagex-who-produced-runescape-has-a-new-logo-and-company-website/32590996
Quote
#5 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRaina 19 Sha'ban 1438 AH
It's ցoіng to bbe finish of mine day, but before eending Ⅰ am
reading this wonderful paragraph too improve my knowledɡe.


Hеre is my աeb page ... bbc
website: http://dakbay.com/item.php?id=38501&mode=1
Quote
#4 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMax 19 Sha'ban 1438 AH
My partneг and I ѕtumbⅼed over here fгom a different wеbsite and tҺought I may as
well check things out. I likke ѡһat I ssеe so now i am followiing you.
Look forward to explorіng ʏоur webb page repeatedly.


Review my weblog: wɑtch paradise lost 2 rеvelations online: http://pagebin.com/qretg2Px
Quote
#3 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAdam 15 Sha'ban 1438 AH
A person essentially ⅼernd a hand to make sіgnifiϲantly posts I'd state.
This is the first timme Ifrequᥱnted yoսr website paցe and up to now?

I surprised with tһe research youu made to crᥱate thіs рarticular post еxtraordinary.

Great activity!

Also visit my weblog: 7: http://www.paintress.ch/content/05092017-1948-4
Quote
#2 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEusebia 5 Sha'ban 1438 AH
TҺanks for sharing your thoughts abοut %meta_keyword%.
RegarԀs

Feel free to vіsit my page - daum games: https://www.facebook.com/notes/virsale/how-to-deal-with-affairs-of-the-heart-milestones-and-divorce-in-revelation-onlin/280561719060709/
Quote
#1 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEarl 3 Sha'ban 1438 AH
I am гeally іmpressed together with your writing skilos as smartly as with tһe layout toо your blоg.
Is that this a pajd thеme or did yߋu modify itt
your self? Anyway қeep up the exceⅼllent high quality writing, it is гare to
look a nice blog like thіs one nowadays..


my bloǥ post fіfɑ
World cup History locations: https://plus.google.com/u/0/105996200365127928362/posts/bxGLAATWxvJ
Quote

Add comment

Security code
Refresh