sounds

Titulli i materjalit Shejhu Të zbritura Kapaciteti Dëgjim/Zbritje
Khaatirbin al-Jawzi253775.57 ك.ب  
Khaatir (4)bin al-Jawzi206775.57 ك.ب