right of muslims

Titulli i materjalit Shejhu Të zbritura Kapaciteti Dëgjim/Zbritje
مقطع صوتيصالح آل الشيخ369775.57 ك.ب  
مقطع صوتي (2)عبد العزيز بن باز299775.57 ك.ب  
مقطع صوتي (3)محمد بن عثيمين249775.57 ك.ب  
Audio clip (4)Saleh Al-Sheikh252775.57 ك.ب  
مقطع صوتي (5)Saleh Al-Sheikh261775.57 ك.ب  
Audio clip (6)Mohammed bin Uthaymeen251775.57 ك.ب  
Audio clip (7)Saleh Al-Sheikh253775.57 ك.ب  
Audio clip (8)Abdul Aziz bin Baz256775.57 ك.ب