Episodi i dytë (2 )

Gruaja dhe dija (2-2)

 

Vlerat më të rëndësishme të dijes: (1)

1-  Se ajo është trashigimi e Profetëve.

2-  Se dija do mbesë ndërsa pasuria do humbasë.

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد  صالح يدعوا له»

«Kur të vdesë njeriu, i shkëputen të gjitha punët përveç tre llojeve, sadakasë së vazhdueshme, apo dijes e cila u bën dobi (të tjerëve), apo një fëmijë i devotshëm që lutet për të.» Tra. Muslimi

3-  Se ajo (dija) nuk e streson zotëruesin e saj në mbrojtjen e saj.
Që don të thotë se ai që ka një zemër nuk ka nevojë për kasafortë dhe çelësa. Kështu që dija të mbron ty e kurse pasurinë duhet t’i që t’a mbrosh.

4-  Se njeriu arrin nëpërmjet saj deri atje sa të konsiderohet prej shehidëve (dëshmorëve) të së vërtetës, ka thënë i Lartësuari: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ}
{Allahu dëshmoi se Ai (Vetë është Një e) nuk e meriton adhurimin zot tjetër përveç Tij, e (këtë e dëshmuan) edhe melaiket, dhe të parët e dijes duke qenë të qëndrueshëm në të vërtetën.}

5-  Se zotëruesit e dijes janë ata që e praktikojnë më së shumti urdhërin e Allahut të Lartësuar derisa të bëhet Kiameti, ka thënë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të):

 

 

 

 

«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله معطي ،ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم  حتى يأتي أمر الله»
«Kujt Allahu ia do të mirën, i jep kuptueshmëri në fe, e unë po u betohem, pasha Allahun dhuntidhënës, se do të vazhdojë të jetë ky ummet (shoqëri) në zbatim të urdhërave të Allahut e nuk do i dëmtojë ata ai që i kundërshton, derisa të vijë Urdhëri i Allahut(për t’u bërë Kiameti)»Tra. Buhariu

Ka thënë Imam Ahmedi(Allahu e mëshiroftë): “Nëse ata nuk janë Ehlul-hadithi (ndjekësit e hadithit) atëherë unë nuk e di se kush mund të jenë ata.”

6-  Se i Dërguari i Allahut(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) nuk ka preferuar për dikë që të kihet zili ndaj dikujt në diçka prej mirësive me të cilat Allahu e ka begatuar me to, përveç dy mirësive të cilat janë: kërkimi i dijes dhe të punuarit me të, dhe një tregëtar i cili i shërben Islamit. Nga Ibn Mes’udi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të):
«لا حسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»
«Nuk lejohet hasedi (zilia) përveçse ndaj dy: Një burrë të cilit i ka dhënë Allahu pasuri, dhe ai e zotëron atë duke e shpenzuar për të vërtetën dhe një burrë i cilit i ka dhuruar Allahu urtësi dhe ai e gjykon me të dhe e mëson atë.»
Mutefek alejhi
Nuk lejohet hasedi: Dmth që nukka dëshirë më të madhe dhe më të vlefshme se sa dëshirën për këto të dyja.
Dhe se këndvështrimi i të ndaluarës në to: Është se dhënia pas tyre ose është fizike ose materjale, ose me të dyja, e ajo që e cilësoi si fizike është pjesa kur flet për dhënien e urtësisë dhe të gjykuarit me të dhe të mësuarit e saj.
(“el-Fet’h” 1/167)

7-  Dhe se ajo është rrugë për në Xhennet:
Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

«ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به  طريقاً إلى الجنة»
«Kush ndjek një rrugë që të përfitojë në të dije, ia lehtëson atij Allahu një rrugë për në Xhennet»
Tra. Muslimi

Dhe thënia e tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) :«ia lehtëson atij Allahu një rrugë»dmth në ahiretose në dynja duke bërë që veprat e devotshme t’i kenë sukses për t’a dërguar në Xhennet” (el-Fet’h:1/160)

8-  Dija është dritë me të cilën ndriçohet robi duke njohur kështu mënyrën se si të adhurojë Zotin e tij, dhe se si të sillet me robërit e tij, duke qenë kështu në dije dhe larg-pamësi.

9-  Vërtetë që dijetari është dritë me anë të cilit orjentohen të gjithë njerëzit sa i përket çështjes së tyre fetare apo atë të kësaj bote.

10- Se Allahu i ngre zotëruesit e dijes në ahiret dhe në dynja siç edhe ka thënë:
{يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} - {Allahu i lartëson ata që besuan prej jush dhe ata që u është dhënë dija, me shkallë (të larta)}

11- Kërkimi i dijes është prej veprave më të mira, madje ai është edhe xhihad (përpjekje e sakrificë) në rrugën e Allahut.
Më e bukura që është thënë rreth dijes është fjala e poetit:
Nuk është ëmbëlsia e krijesave në dynja përfshirë të gjithë

Dhe as mbretërit dhe as të zotët e qejfeve dhe me muzikë

Si ëmbëlsia ime në kërkimin e dijes o ti o biri im

Prandaj dije duke qenë i bindur plotësisht e përfitues

Nuk është pasuria as familja e as fëmijët të gjithë bashkë

Më të ëmbël tek unë se sa dija ime e se sa librat e mi

Ku e dashura është fletorja e dija është krenaria ime

E rreziku im është tek prezenca ime në dituri që nuk mungon

Çdo përfitim pëveç dijes është e destinuar të zhduket

O sa bukur i shkon dijes krenaria dhe e atij që e llogarit

E mos të të mashtrojë që shumica e njerëzve u janë larguar

Të zotëve të dijes dhe i nënçmuan pa asnjë shkak

Se dija është thesar dhe ذخر që nuk kthehet më

Thesar nga margaritarë ose thesar nga ar.

_________________

 

1)  . Libri “el-Ilm” i Ibn Uthejminit.

Comments  

#3 Episodi i dytë (2 ) ( Gruaja dhe dija (2-2) )Iona 10 Muharram 1441 AH
With Adobe Photoshop, it is possible to improve or decrease contrast, brightness,
huge, and in many cases color intensity. Flowers are available in a range of colors, if yoou addd stems and vines, you can find an amazing custom tattoo design.
The mention of Bro-step and American expansion of the genre is undeniable within the former context.Also visit my webpage: ttree.co: http://Ttree.co/108541
Quote
#2 Avoid inhibit rats anastomosed proliferation.iotohilo 7 Ramadan 1440 AH
Online Amoxicillin: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin ioy.bwet.sq.alssunnah.org.jzb.ny http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
#1 Adult pressed agency first; want.uzexajti 7 Ramadan 1440 AH
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Buy Amoxicillin sjg.nvwz.sq.alssunnah.org.gkl.yo http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote

Add comment

Security code
Refresh